Anne Geene, Aangevreten blaadjes, 2020
Anne Geene (Breda, 1983) verzamelt, telt, meet, inventariseert en fotografeert de natuur. Ze selecteert bladeren, takjes, stenen en dennennaalden, maar ook foto’s van vogels, kevers en stukjes boomschors, op basis van hun eigenaardigheden om deze vervolgens te analyseren en te ordenen volgens een schijnbare logica. 

Voor Vestibulum 4 kijkt Geene met een schuin oog naar de verzamelwijze van Helene Kröller-Müller, de grondlegger van het museum. Helene beschouwde haar collectie als afgesloten, de verzameling moest een op zichzelf staand geheel blijven. Maar kan ‘een zorgvuldig uitgezochte aaneenschakeling van kunstwerken’ ooit compleet zijn? In Accumulation of things staat de menselijke verzameldrift centraal. Met een knipoog naar de menselijke drang tot ordenen en weten, neemt Geene begrippen als bezit, compleetheid, selectie en verlangen onder de loep.

Foto: Anne Geene, Aangevreten blaadjes, 2020

Logo VriendenLoterij en OCW