Campagne

Begin juni trekt Van Gogh de velden rondom Arles in om de eerste oogst van het seizoen te bestuderen. Hij werkt tot de twintigste, wanneer plotselinge stortregens zowel het oogsten als het schilderen onmogelijk maken. Zijn ‘campagne’ resulteert in een serie van minimaal vijf tekeningen en tien schilderijen van wuivend koren, hooibergen en rijen korenschoven, waaronder Korenschelven in de Provence

Volle zomerzon 

Van Gogh schildert het werk ter plekke, in de volle zomerzon, genietend ‘als een krekel’ en in opperste concentratie. Korenschelven zijn in zijn tijd een ongebruikelijk motief in de landschapskunst, maar hij plaatst ze zelfs frontaal in de compositie. Tevreden laat hij Theo weten dat hij het werk in één sessie heeft opgezet.

Troostrijk motief

Korenvelden zijn voor Van Gogh een troostrijk motief: ‘Hun verhaal is het onze, want wij die leven van brood, zijn wij zelf ook niet voor een belangrijk deel koren, ten minste moeten we ons er niet bij neerleggen dat we groeien als een plant, niet in staat ons te bewegen zoals onze verbeelding ons ingeeft en dat we, als wij rijp zijn, worden gemaaid als koren.’