De site-specifieke installaties van kunstenaar Wineke Gartz (Eindhoven, 1968) bestaan uit een zorgvuldig gecomponeerde beeldenstroom. Gartz, van oudsher schilder en tekenaar, beschikt over een indrukwekkend reservoir aan beelden: foto’s, video’s, tekeningen en schetsen die ze in de loop van haar carrière maakt.

Levend schilderij

Ook voor Le rêve, la route, le mur put Wineke Gartz uit dit reservoir aan beelden om de oude entree van het museum te transformeren tot een ’levend schilderij’. Kijken is volgens Gartz geen activiteit van het oog alleen. Het lichaam, het verstand, de herinnering, de dromen en de ervaringen van de 'kijker' spelen een even belangrijke rol, en ook het fysieke bewegen door het werk en de ruimte heen. Met ‘le mur ’ in de titel verwijst ze naar de basale functies van muren: zowel bescherming en geborgenheid bieden als buitensluiten en  gevangen houden, maar ook naar muren als concretisering van een plan, een droom: ‘le rêve’: een museum voor een collectie.

Muren

Het uitgangspunt voor Le rêve, la route, le mur is het gebouw: de ontstaansgeschiedenis, de ordening van de ruimtes na en naast elkaar, de manier waarop mensen zich door die ruimtes bewegen, het binnenvallende licht dat steeds verandert. Als altijd in haar ruimtelijke collages snijdt Gartz ook hier actuele thema’s aan als verandering en vooruitgang, veerkracht, opbouw en verval in de natuur en in stedelijke gebieden, de invloed van economische en technologische ontwikkeling op de omgeving en wat het betekent om mens te zijn in de huidige tijd. Met kleurfilters en objecten manipuleert ze het licht en de routing in de ruimte. Bewegende en stilstaande beelden brengen het dagelijks leven en het (stedelijk) landschap binnen de muren.

Wineke Gartz, Le rêve, la route, le mur, 2019, Kröller-Müller Museum