Van 30 september 2018 tot en met 3 februari 2019 organiseert het Kröller-Müller Museum op initiatief van de Vereniging Rembrandt de tentoonstelling Als kunst je lief is. Voor één keer worden ruim tachtig belangrijke aankopen van veertig Nederlandse musea bijeengebracht die de afgelopen tien jaar mede zijn verworven met steun van de Vereniging Rembrandt. De kunstwerken en objecten zijn met grote zorg geselecteerd en geënsceneerd door gastconservator Peter Hecht – emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en fellow van de Vereniging Rembrandt – en vormgever/stylist Maarten Spruyt.

Als kunst je lief is toont de volle breedte van de museale aankopen: schilderijen, tekeningen, foto’s, sculpturen en veel meer. Het oudste werk in de tentoonstelling is zo’n drieduizend jaar oud, het meest recente dateert uit 2016. Met deze tentoonstelling en de begeleidende publicatie De Collectie Nederland is niet af onderstrepen de partners het belang van (het blijven verzamelen voor) de Collectie Nederland, die voor iedereen toegankelijk is. Dankzij de bereidwillige medewerking van de veertig bruikleengevende musea is het mogelijk om de rijkdom van deze aankopen samen op één plek te zien.

Feest van onverwachte ontmoetingen

Als kunst je lief is wordt geen chronologisch of kunsthistorisch overzicht van topstukken, maar een feest van onverwachte ontmoetingen. De combinaties zijn niet alleen visueel interessant maar bieden ook stof tot nadenken. Zo hangt een monumentaal zestiende-eeuws Bijbels historiestuk uit Alkmaar naast een reusachtige foto van Andreas Gursky uit het Stedelijk, en wordt een prototype stoel van Rietveld uit de collectie van het Centraal Museum in Utrecht geflankeerd door een schilderij van Alma-Tadema uit Leeuwarden en een zeventiende-eeuws bloemstilleven uit het Mauritshuis. Diverse aspecten van het verzamelen voor de Collectie Nederland komen in de tentoonstelling aan de orde: hoe en waarom wordt verzameld, welke criteria worden daarbij gehanteerd, welke veranderingen treden er in de loop der jaren op en hoe is de Vereniging Rembrandt daarmee omgegaan.

Publicatie De Collectie Nederland is niet af

In de begeleidende publicatie De Collectie Nederland is niet af houdt auteur en samensteller van de tentoonstelling Peter Hecht een scherp en vurig pleidooi voor het blijven verzamelen. Verder gaat hij in op hoe particulieren en overheid samenwerken en daardoor aankopen tot stand brengen waarvan niemand durfde te dromen, maar ook op hoe kunst ons kan leren zien. De publicatie is voor € 10,- te koop in de museumwinkel en via de Vereniging Rembrandt.

Lezingen en activiteiten

Diverse museumdirecteuren en conservatoren komen hun recente aankopen persoonlijk toelichten in een apart lezingenprogramma in het Kröller-Müller Museum. Verder zijn er kinderactiviteiten en twee exclusieve avondopenstellingen met theatervoorstelling. Voor meer informatie ga naar: www.alskunstjeliefis.nl.

Over Vereniging Rembrandt

De Vereniging Rembrandt zet zich al 135 jaar als particuliere organisatie in voor de bescherming en verrijking van onze openbare kunstcollecties. Musea uit heel Nederland kunnen aanvragen indienen voor ondersteuning als zij een belangrijke aankoop voor de Collectie Nederland willen doen. De ruim 15.500 leden van de Vereniging willen dat topkunst gezien, gedeeld en doorgegeven wordt aan volgende generaties.

Voor meer informatie: www.alskunstjeliefis.nl