BREEAM is een internationaal erkende certificeringsmethode om het duurzame karakter van het museumgebouw en de wijze waarop het wordt beheerd en gebruikt te meten en beoordelen. In Nederland hebben al eerder musea het certificaat behaald op een of meerdere onderdelen van deze certificeringsmethode, maar nog nooit een dergelijke hoge score op alle onderdelen. Met deze prestatie benadrukt het museum zijn ambitie om het groenste museum van Nederland te zijn, passend bij de omgeving waarin het Kröller-Müller is gevestigd.

BREEAM-NL in-Use beoordeelt het gebouw, beheer en gebruik aan de hand van negen categorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik enecologie en vervuiling. In de categorie landgebruik en ecologie behaalt het museum de maximale score. Hiermee toont het museum zijn zorg voor de naaste omgeving. Thomas Metz, programmamanager BREEAM-NL In-Use, is content met de certificering: “Het is goed dat het Kröller-Müller Museum met BREEAM-NL In-Use duurzaamheid over de hele breedte oppakt en bezoekers inspireert. En het is goed om te zien dat het keurmerk ook voor musea het managementinstrument is om de duurzame prestaties inzichtelijk te maken.”

Het Kröller-Müller heeft de afgelopen jaren alle installaties vervangen door duurzame en energiezuinige varianten. Dit zorgt voor een energiereductie van meer dan 20%. Daarnaast wekt het museum zelf energie op met zonnepanelen. Het gebruik van drinkwater vermindert jaarlijks en alle vliegreizen worden vanaf 2019 gecompenseerd.

Het museum streeft er sinds 2017 naar om de CO2 voetafdruk jaarlijks met minimaal 2% te verlagen, wat tot nu toe ieder jaar wordt gehaald. De komende jaren gaat het museum zich inspannen om de afvalstromen te verkleinen en de milieuprestaties van het museum verder te verbeteren.