Helene Kröller-Müller (1869-1939) is vooral bekend door de grote collectie moderne kunst die ze in de eerste decennia van de twintigste eeuw bijeenbracht. Veel minder bekend is dat ze ook een collectie Delfts aardewerk opbouwde, met daarbinnen een reeks oud-Hollandse wandtegels. Deze verzameling ontstond al voordat ze zich op de beeldende kunst ging toeleggen.

Zelf noemde ze het Delfts ‘een zeer aantrekkelijk deel’ van haar verzameling, waarin men ‘den ontwikkelingsgang dezer bijzondere fayence-kunst kan vervolgen vanaf het begin der 17de eeuw tot het verval aan het einde der 18de eeuw.’

Met de Helene Kröller-Müller Kamer haalt het Nederlands Tegelmuseum een permanente publiekstrekker in huis. Het Kröller-Müller krijgt de mogelijkheid om een collectie-onderdeel, dat anders niet wordt getoond, toegankelijk te maken. Voor het publiek betekent dit de kans om van een relatief onbekende collectie te genieten. Voor museumprofessionals is het een mooi voorbeeld van museale samenwerking op het gebied van collectiemobiliteit en uitwisseling van kennis.

De Helene Kröller-Müller Kamer is vormgegeven door Studio Berry Slok.

Naar de website van het Tegelmuseum

De Helene Kröller-Müller Kamer komt mede tot stand dankzij steun van het Helene Kröller-Müller Fonds.