Vroege verzameling

Helene Kröller-Müller (1869-1939) is vooral bekend door de grote collectie moderne kunst die ze in de eerste decennia van de twintigste eeuw bijeenbracht. Veel minder bekend is dat ze ook een collectie Delfts aardewerk opbouwde, met daarbinnen een reeks oud-Hollandse wandtegels. Deze verzameling ontstond al voordat ze zich op de beeldende kunst ging toeleggen.

Zelf noemde ze het Delfts ‘een zeer aantrekkelijk deel’ van haar verzameling, waarin men ‘den ontwikkelingsgang dezer bijzondere fayence-kunst kan vervolgen vanaf het begin der 17de eeuw tot het verval aan het einde der 18de eeuw.’

Bruikleen

Na de succesvolle presentatie 'De vergeten tegelcollectie van Helene Kröller-Müller' in de zomer van 2017, is het idee ontstaan om de tegelcollectie een vaste plaats te geven in het Nederlands Tegelmuseum. Daarom heeft het Kröller-Müller Museum deze collectie in bruikleen gegeven.

Bezoek het Nederlands Tegelmuseum

De Helene Kröller-Müller Kamer komt mede tot stand dankzij steun van het Helene Kröller-Müller Fonds.