Het Kröller-Müller Museum heeft in 2020 ruim 173.000 bezoekers ontvangen. Door de coronacrisis is dit aantal ruim de helft lager dan de afgelopen drie jaar met een gemiddelde van 385.000. In 2019 trok het museum 405.428 bezoekers.

Door de coronacrisis moest het museum op 15 december zijn deuren sluiten voor de rest van het jaar, na eerdere sluitingsperiodes in de maanden maart tot en met mei en in november. Sinds de heropening op 1 juni is de maximale bezoekerscapaciteit door de coronamaatregelen beperkt tot ongeveer een derde van het normale niveau.

In de maanden juli en augustus was het museum voor het eerst ook op de maandagen geopend, waardoor de capaciteit iets kon worden uitgebreid. Dankzij het binnenlandse toerisme op de Veluwe werden in de zomermaanden redelijke bezoekcijfers genoteerd: rond 60% van de reguliere maandcijfers. Het aandeel internationaal bezoek daalde van bijna 50% naar ongeveer 10%. Groepsbezoek en schoolbezoek waren niet of slechts zeer beperkt mogelijk.

Kostbare bruikleententoonstellingen werden uitgesteld. In plaats daarvan werd met onder meer de tentoonstellingen Niet met zoveel woorden, Paint it black en Staging Silence een aantrekkelijk programma samengesteld uit de eigen collectie. Ook de na een restauratie van vijf jaar weer geopende Jardin d’émail van Jean Dubuffet in de beeldentuin trok veel belangstelling van pers en bezoekers.

In het buitenland bereikte het museum met tentoonstellingen in Duitsland, Finland,  Italië en Japan ruim 400.000 bezoekers. In voorgaande jaren lag dit aantal tussen de 1 en 1,5 miljoen.

Foto: Lisette Pelsers, directeur van het Kröller-Müller Museum, toont Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, het zojuist gerestaureerde kunstwerk Jardin d’émail van Jean Dubuffet. De minister is op werkbezoek in het Kröller-Müller Museum om de bevindingen te horen over de gevolgen van covid19, op de eerste dag dat het museum weer geopend is (1 juni 2020). Foto: Marjon Gemmeke