Hedendaagse digitale kunst

De twee kunstenaars behoren tot de avant-garde van de hedendaagse digitale kunst. Harm van den Dorpel verkoopt in 2015 als eerste kunstenaar ter wereld zijn digitale kunstwerk als NFT – non-fungible token, te vertalen als ‘niet inwisselbaar of uniek object’ – aan een museum. Jan Robert Leegte behoort tot de voorhoede van kunstenaars die kunst maken op het internet. Beiden werken met digitale middelen, code en algoritmes waardoor het werk steeds verandert. Ze genereren hun digitale kunstwerken op basis van een door hun zelf bepaalde set regels. De regels zijn, eenmaal verkocht, niet meer te veranderen. Het kunstwerk is eeuwigdurend evoluerend.

Harm van den Dorpel, Fernand, 2022. Foto: Marjon Gemmeke

Fernand

In Fernand laat Harm van den Dorpel 25 tekeningen die hij schetste op de touchpad van zijn laptop, door middel van algoritmes geleidelijk in elkaar overlopen. Voor deze tekeningen heeft hij zich laten beïnvloeden door Légers vaak dansende, soms grillige vormen, zijn kleurgebruik en de grafische gelaagdheid van diens schilderijen. Het resultaat is een oneindige stroom van schermvullende beelden met onverwachte combinaties en composities die de computer genereert.

Frames

Ook Frames van Jan Robert Leegte is een generatief computerwerk. Met vaste tijdsintervallen ontstaan door de computer gegenereerde composities van frames en kleurvlakken. Elke compositie is uniek en zal, zolang het werk aan staat, niet terugkeren. De kunstenaar vertaalt het uitzicht op de daken in Légers serie Fumées sur les toits naar de computeresthetiek van de jaren negentig. Verwijzend naar de rook boven de daken bij Léger laat hij binnen de frames kleurvlakken opkomen en verwaaien, gezien door het venster van het computerscherm.

Harm van den Dorpel, Fernand, 2022 / Jan Robert Leegte, Frames, 2022