busvervoer gemeente Ede

Samen projecten ontwikkelen

In het convenant staat omschreven op welke wijze de gemeente Ede en het museum samenwerken en op welke doelen de samenwerking zicht richt. De samenwerking draagt bij aan de missie en speerpunten van beide organisaties en moet leiden tot groei in merkkracht en groei in bereik voor beiden:

  • Vergroten van kennis en vooral actieve beleving van kunst en cultuurbeoefening voor alle leeftijden. Dit vertaalt zich naar concrete doelen als ervoor zorgen dat alle basisschoolleerlingen minimaal 1 keer in hun schoolperiode het museum bezoeken. En ouderen en speciale doelgroepen met kunst en cultuur in aanraking brengen.
  • Versterken van de internationale propositie van Ede, 'Food en Veluwe' en het Kröller-Müller Museum, onder meer via de doorontwikkeling van de Smaak van Van Gogh.
  • De gemeente Ede levert waar mogelijk een bijdrage aan de bereikbaarheid van het museum met lokaal, regionaal en nationaal openbaar vervoer.


Voorbeelden van gezamenlijke projecten zijn de Digitale scheurkalender ‘Elke dag kunst’, het Project leerlingenvervoer en Ede kijkt kunst.

Win-winsituatie

Burgemeester René Verhulst: ‘Wij willen betrokkenheid van de Edenaren bij het Kröller-Müller Museum creëren en stimuleren. Veel van onze inwoners zijn zich er niet van bewust dat dit topmuseum bij ze om de hoek ligt! Bovendien kunnen we het museum helpen om de verbinding met de Edese bedrijven en kennisinstellingen te maken. Wij op onze beurt zetten de merkkracht en de internationale bekendheid van het museum in bij het versterken van ons woon- en vestigingsklimaat, en maken gebruik van de expertise die het museum heeft voor de ontwikkeling van citymarketing. Een win-winsituatie dus.’

Naar de website van de Gemeente Ede