Op 3 april 2018 ondertekenden burgemeester René Verhulst van Ede en directeur van het Kröller- Müller museum Lisette Pelsers een samenwerkingsconvenant. Met dit convenant breiden museum en gemeente hun huidige goede relatie verder uit tot een duurzame samenwerking tot in ieder geval 2020. De gemeente Ede en het Kröller-Müller Museum bouwen voort op de relatie aan waarbij over en weer en op verschillende manieren het museum wordt versterkt en de culturele identiteit van de gemeente verder wordt vormgegeven.

Het Kröller-Müller is één van de parels van de gemeente Ede. Vanuit deze positie is de samenwerking tussen de twee partijen langzaam gegroeid. Het opnieuw bevestigen van de samenwerking met dit convenant is een logische stap in de relatie. De gemeente en het museum vinden elkaar in hun kernwaarden en ambities. In het convenant wordt onder andere vastgelegd dat de gemeente Ede en het museum  marketingpartners zijn en dat het museum programma’s ontwikkelt voor speciale doelgroepen zoals basisschoolleerlingen en ouderen. Daarnaast benutten de gemeente en het museum elkaars kennis en ervaring bij de ontwikkeling van het Edese cultuuraanbod.

Win-win

Burgemeester René Verhulst: “Wij willen betrokkenheid van de Edenaren bij het museum creëren en stimuleren. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat een topmuseum zoals het Kröller-Müller museum om de hoek is. Voor het museum is het ook van groot belang om de verbinding met de Edese bedrijven en kennisinstellingen te maken. Daar kan de gemeente goed bij helpen. De gemeente Ede zet de merkkracht en de internationale bekendheid van het museum in, voor het versterken van het woon- en vestigingsklimaat. Een win-win zoals dat heet”.

Stimulans tot creativiteit

Directeur Lisette Pelsers: “Het Kröller-Müller Museum is nauw betrokken bij de ontwikkelingen en ambities van Ede. Het museum draagt graag bij aan het realiseren van plannen om de inwoners van Ede de gelukkigste Nederlanders te laten blijven. Het convenant zorgt ervoor dat de creativiteit bij het museum, gemeente en Edenaren wordt gestimuleerd en dit leidt tot mooie nieuwe (voorbeeld-)projecten en producten voor een breed publiek, bedrijven en culturele instellingen”. 

Foto: Bert Vos, Gemeente Ede