menu sluiten

Het begin van een nieuwe wereld

De tentoonstelling 'Het begin van een nieuwe wereld. De ontwikkeling van de moderne sculptuur' laat de ontwikkeling van de moderne sculptuur zien door de ogen van Bram Hammacher, directeur van het Kröller-Müller Museum in Otterlo van 1948 tot 1963. Meteen bij zijn aantreden kiest Hammacher voor een nieuwe koers: hij wil de ontwikkeling van de moderne beeldhouwkunst op internationaal niveau in beeld brengen.

Beeldencollectie

Hij slaagt erin een beeldencollectie bijeen te brengen die een volwaardige tegenhanger is van de schilderijencollectie van Helene Kröller-Müller en bezorgt daarmee het museum ook een uniek ‘profiel’. Zeker destijds zijn er weinig grote musea met een nadruk op sculptuur.

In de loop van de jaren weet Hammacher voor Otterlo werken te verwerven van onder anderen Alexander Archipenko, Jean Arp, Antoine Bourdelle, Raymond Duchamp-Villon, Julio Gonzalez, Barbara Hepworth, Jacques Lipchitz, Marino Marini, Henry Moore, Constant Permeke, Auguste Rodin en Ossip Zadkine. Ook koopt Hammacher niet-westerse sculpturen aan, omdat hij de inspiratiebronnen van de moderne beeldhouw- en schilderkunst wil laten zien.

De beeldentuin

Hammachers grote droom is de verwezenlijking van een beeldentuin. In 1961 is het zover: onder grote internationale belangstelling wordt  de tuin geopend. Het concept, een labyrintachtige tuin, waarin de natuur en de beeldhouwkunst als gelijkwaardig worden opgevat, is destijds volkomen nieuw en revolutionair. Vanaf dit moment is het Kröller-Müller een van de belangrijkste internationale musea voor moderne sculptuur. De beeldentuin is Hammachers bekendste wapenfeit, maar hij verwerft ook veel beelden voor ‘binnen’, vaak in nauwe wisselwerking met de beelden in de tuin. Met een groot aantal van deze beelden laat Het begin van een nieuwe wereld een rijkgeschakeerd beeld zien van de moderne beeldhouwkunst. De tentoonstelling omvat ook latere aanwinsten, soms gedaan ter aanvulling op de Hammachercollectie. Een van de belangrijkste is Le commencement du monde van Constantin Brancusi, het beeld dat de inspiratie vormde voor de titel van de tentoonstelling.

Publicatie en activiteiten

De publicatie Het begin van een nieuwe wereld. De ontwikkeling van de moderne sculptuur toont aan de hand van werken uit de collectie van het Kröller-Müller Museum de ontwikkeling van de moderne sculptuur vanaf ongeveer 1880 tot de jaren zestig van de twintigste eeuw. Isabelle Bisseling schrijft over de moeizame ontstaansgeschiedenis van de beeldentuin. Jurriaan Benschop onderzoekt hoe de accenten die Hammacher destijds legde in zijn aankopen doorwerken in de collectie. De publicatie is voor € 24,95 te koop in de museumwinkel en webshop.

Informatie over lezingen en activiteiten

Lees meer in de zaalteksten

De tentoonstelling Het begin van een nieuwe wereld komt tot stand met steun van het Helene Kröller-Müller Fonds. 

Mediapartner:

Afbeeldingen: Jean Arp, Étoile, 1939 / Marino Marini, Cavallo e cavaliere, 1951-1955 / Jacques Lipchitz, Zittende man met gitaar, 1918 / Eerste inrichting beeldentuin met werk van o.a. Jean Arp en Martha Pan, 1961 / Constantin Brancusi, Le commencement du monde, 1924, Kröller-Müller Museum, Otterlo