Tentoonstelling

Tot en met 14 november 2021 is in het Kröller-Müller Museum de tentoonstelling Marinus Boezem. Alle Shows te zien. De Shows (1964-1969) vormen een samenhangende reeks van vijftien tekeningen, bedoeld als voorstellen voor installaties die op bestelling kunnen worden gerealiseerd in musea of andere kunstinstellingen. Marinus Boezem (1934) liet de tekeningen stencilen in een oplage van 50 tot 100 stuks en voorzag ze van een getypte toelichting.

Ongeveer de helft van het aantal Shows is in het verleden geheel of gedeeltelijk uitgevoerd. In het Kröller-Müller Museum wordt nu voor het eerst de hele serie tegelijk gerealiseerd.

Filmportret

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Marinus Boezem. Alle Shows is de film Show me Marinus Boezem gemaakt. De film is een portret van Marinus Boezem en brengt daarnaast de totstandkoming van de tentoonstelling in beeld.

De realisatie van de Shows kost de medewerkers van het museum de nodige hoofdbrekens. In overleg met Boezem werken zij de vijftien schetsen uit tot ingenieuze installaties: een zandfontein, een schuimkamer, objecten met lucht. Een van de Shows bestaat uit een optreden van een turner, die een reuzenzwaai voor de deur van het museum uitvoert.

Terwijl de voorbereidingen voor de tentoonstelling in volle gang zijn, toont Marinus Boezem zijn huis en atelier in Middelburg. Een reis door zijn huis is een reis door zijn kunstenaarsleven, dat gekenmerkt wordt door een verbluffende ideeënrijkdom.

De film toont Marinus Boezem ook als ‘kathedralenbouwer’. Met spectaculaire beelden van zijn Groene Kathedraal in Flevoland, de kathedraal op de Oosterscheldekering op voormalig werkeiland Neeltje Jans en de bronzen kathedraal die Koningin Beatrix ter gelegenheid van haar zestigste verjaardag aan Kroondomein Het Loo schonk.

De film is gemaakt door regisseur Paul Kramer en cameraman Martijn Tervoort en geproduceerd door het Kröller-Müller Museum. Hij is te zien in het museum tijdens de tentoonstelling, op de website van het museum en op YouTube.

 Zaaloverzicht Marinus Boezem. Alle Shows, foto: G.J. van Rooij / Show XIV, turner Lodewijk Waanders bereidt zich voor op de reuzenzwaai